Chat with the Northern Starry Sky (single)

Chat with the Northern Starry SkyNär du tittar upp mot stjärnhimlen på kvällen, kan du då ibland känna att

du vill ställa frågor direkt till universum?